Šola o integriteti

Program

Potek predavanj

Predavatelj

Boštjan Trstenjak
Začetek 3.10.2023

Kdaj?

Začetek 3.10.2023
Platforma ZOOM

Spletni ogled

Platforma ZOOM

Program

Potek predavanj

Predavatelj

Boštjan Trstenjak
Začetek 3.10.2023

Kdaj?

Začetek 3.10.2023
Platforma ZOOM

Spletni ogled

Platforma ZOOM

šola o integriteti

VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA ZAŠČITO PRED PREVARAMI

V času okrevanja ob zaključku pandemije je ob okrepljenemu zagonu gospodarstva zelo pomembno vzporedno ukrepanje na področju spodbujanja transparentnosti, poštenosti in integritete na najvišjem nivoju državnih institucij, organizacij in podjetij. V tem času je to najbolj primeren trenutek, da družbeno, gospodarsko in poslovno okolje nagovori ključne deležnike in pripravi model okrevanja ter oživitve sistema in smernic korporativne integritete. Tovrstna obuditev in ponovna uveljavitev sistema korporativne integritete v družbah je čvrst argument za spodbujanje novih standardov na tem področju. Doseganje minimalnih standardov zgolj v obliki skladnosti absolutno ni dovolj. Odgovornost, zaupanje in integriteta morajo v vseh družbah postati prednostna, če ne celo strateška naloga. Šola o integriteti je prvi tovrstni program v slovenskem prostoru, kjer bodo udeleženci lahko podrobno spoznali, kako in na kakšen način lahko s pomočjo sistema korporativne integritete pripomorejo, da je podjetje uspešnejše pri poslovanju, uživa večji ugled, gradi zdravo kulturo, privablja boljše talente in nenazadnje krepi svoj poslovni rezultat.

Namen šole je udeležencem predstaviti pomen integritete v podjetju in z njo povezanih dejavnosti, ki pomagajo graditi kulturo in sistem integritete v praksi. Pri udeležencih želimo vzpodbuditi zanimanje in zavedanje pomembnosti tovrstnih vsebin, ki so pomemben del poslovnega okolje in vsekakor eno od meril uspešnosti v podjetju. Deležniki na različnih ravneh sodelovanja (lastniki, zaposleni, stranke, poslovni partnerji) so vse zahtevnejši in pričakujejo, da so podjetja družbeno odgovorna ter da spoštujejo dobre poslovne običaje, etiko in integriteto.

ŠOLA O INTEGRITETI BO POTEKALA PREKO SPLETA!

Kaj lahko od Šole o integriteti pričakujete?

KOMU JE ŠOLA NAMENJENA?

 • Managementu in vodjem
 • Pooblaščencem za korporativno integriteto
 • Pooblaščencem za skladnost poslovanja Kadrovskim in pravnim delavcem
 • Notranjim nadzornikom poslovanja
 • Vsem deležnikom, ki jih tovrstna vsebina zanima ali pa se z njo srečujejo pri svojem delu

Način izvedbe:

preko spleta, 3 sklopi po 3 šolske ure
začetek: ob 9.00

Koristi za udeležence:

Glede na to, da sistem korporativne integritete ponuja praktična orodja in preizkušene metode pri obvladovanju zapletenih dilem in podporo pri implementaciji, bodo udeleženci spoznali:

 • Kaj je korporativna integriteta;
 • Poglavitne značilnosti in razloge za korporativno integriteto v podjetju;
 • Načrt uveljavitve sistema korporativne integritete v podjetju;
 • Sistem korporativne integritete;
 • Kako ustvariti kulturo integritete v podjetju in kako motivirati tovrstno vedenje zaposlenih;
 • Načine preiskovanja kršitev integritete;
 • Obvladovanje in obravnava notranje prevare;
 • ISO 37001- Sistem vodenja za preprečevanje korupcije (gostujoči predavatelj);
 • Na kakšen način oceniti in izmeriti integriteto;
 • Kako razviti standarde korporativne integritete in poročati o njih;
 • Praktične primere in presojo ustreznosti skozi sistem korporativne integritete;
 • Orodja, ki podpirajo sistem korporativne integritete;
 • Študije primerov, ki ponazarjajo dileme o korporativni integriteti in praktične rešitve;
 • Reševanje praktičnih primerov v delovnih skupinah.

Termini: 1x tedensko od maja dalje:

– 1. sklop: torek, 16.5.2023
– 2. sklop: torek, 23.5.2023
– 3. sklop: torek, 30.5.2023

RAZPRODANO!

Na voljo so že novi termini!

Termini: 1x tedensko od oktobra dalje:

– 1. sklop: torek, 3.10.2023
– 2. sklop: torek, 10.10.2023
– 3. sklop: torek, 17.10.2023

Imate dodatno vprašanje?

Pokličite nas na 014324 243 ali nam pišite.

Mnenja udeležencev preteklega termina:

prijava

Šola o integriteti

Način plačila:
Cena za udeležbo znaša 690€. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Pisna odpoved udeležbe je mogoča do sedem delovnih dni pred izvedbo programa.
Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..

Način plačila:
Cena za udeležbo znaša 690€. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Pisna odpoved udeležbe je mogoča do sedem delovnih dni pred izvedbo programa.
Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..

organizator