Šola o integriteti
Šola o integriteti Boštjan Trstenjak

Boštjan Trstenjak,

je karierno pot začel pred več kot 30 leti v največji slovenski energetski družbi, znotraj katere je deloval na različnih področjih dela. Glavnino svoje poslovne poti je aktivno in operativno opravljal na področju korporativnega nadzora, zadnjih 12 leta pa opravljal vodstveni položaj na tem področju. Sodeloval je pri vzpostavitvi sistema korporativne integritete v družbi in deloval kot pooblaščenec za korporativno integriteto. Leta 2010 je bil izvoljen in imenovan za predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe v katerem je dodatno opravljal še funkcijo člana revizijske komisije. Sodeloval in predaval je na različnih konferencah na temo vzpostavitve sistema korporativne integritete v praksi. Poleg izobraževanja na fakulteti za management, je opravil še vrsto drugih izobraževanj in pridobil znanja in veščine na področjih: profesionalnega razvoja vodij, čustvene inteligence, coachinga, managementa kriznih situacij in korporativnega upravljanja, strategij, vodenja delovno pravnih postopkov, kompetenc, vodenja in upravljanja sistema kakovosti in notranje presoje ISO standardov, varstva osebnih podatkov, reklamacij, logistike, informacijske varnosti, ocene tveganja, vodenja preiskav, nadzora in preprečevanja prevar, goljufij in korupcije.

Termini: 1x tedensko od maja dalje:

– 1. sklop: torek, 16.5.2023
– 2. sklop: torek, 23.5.2023
– 3. sklop: torek, 30.5.2023

RAZPRODANO!

Na voljo so že novi termini!

Termini: 1x tedensko od oktobra dalje:

– 1. sklop: torek, 3.10.2023
– 2. sklop: torek, 10.10.2023
– 3. sklop: torek, 17.10.2023

Imate dodatno vprašanje?

Pokličite nas na 014324 243 ali nam pišite.

prijava

Predavatelj

Način plačila:
Cena za udeležbo znaša 690€. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Pisna odpoved udeležbe je mogoča do sedem delovnih dni pred izvedbo programa.
Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..

Način plačila:
Cena za udeležbo znaša 690€. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Pisna odpoved udeležbe je mogoča do sedem delovnih dni pred izvedbo programa.
Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..